Фандєєв Олександр

Із ризикоорієнтованим підходом і пиво добріше

31.08.2023

Як укручувати лампочку згідно з чинним законодавством та керуючись ризикоорієнтованим підходом? На прикладі виконання цієї відносно нескладної роботи чітко вимальовуються відмінності двох безпекових філософій. А також формується розуміння, як ефективно їх поєднувати.

Тему оцінювання і контролю ризиків на прикладах конкретної компанії, що є одним з лідерів українського пивоварного ринку та спільним підприємством найбільшої у світі пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev, а також найбільшої пивоварної компанії Туреччини Anadolu Efes, продовжив під час технічного вебінару «Оцінювання ризиків. Результативні практики контролю ризиків», Олексій Желдакначальник служби охорони праці ПрАТ «Абінбев Ефес Україна».

В Україні чинні, як зазначив він, приблизно 466 НПАОП. Про оцінювання ризиків, карту оцінювання ризиків у них майже не згадується, як наслідок, це питання юридично не врегульоване. Здебільшого в нормативно-правих актах ідеться про те, як виконувати роботу за тих чи інших умов. Незважаючи на це, чимало відповідальних компаній упровадили або впроваджують сучасні системи управління БЗР, що базуються на ризикоорієнтованому підході.

ПрАТ «Абінбев Ефес Україна» на практиці переконалося у дієвості такого підходу, основна мета якого – запобігання нещасним випадкам. Серед його інструментів – численні методики для виявлення небезпек, оцінювання ризиків і, найголовніше, – упровадження адекватних, найбільш ефективних заходів щодо їх контролю. Які запобіжники щодо нещасних випадків містить чинне законодавство, та який алгоритм дій передбачає оцінювання ризиків, Олексій Желдак запропонував розглянути на прикладі такої простої операції, як укручування лампочки з підйомом на висоту понад півтора метра.

Згідно із законодавством, виконання робіт на висоті понад 1,3 метра обов’язково має здійснюватися виконавцем робіт на підставі оформленої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Потрібно, щоб виконавці робіт на висоті та відповідальні особи пройшли навчання. Працівників потрібно забезпечити відповідними ЗІЗ, видати наряд-допуск, провести інструктажі, мати усі потрібні положення, накази, інструкції, журнали тощо.

Звісно, більшість таких процедур не зайві, проте ризикоорієнтований підхід передбачає заходи більш предметні та дієві. А саме – виявлення таких небезпек: електричний струм, гаряча поверхня, якщо лампа розжарювання щойно вимкнена, розбите скло. Після цього ризики від небезпек слід оцінити та впровадити заходи контролю.

Цікаво, що, якщо керуватися лише законодавчими вимогами, то в ієрархії заходів, що має вигляд піраміди, вони пропонують дії найменш ефективні, які розташовані в основі піраміди. Зокрема,  використання ЗІЗ та адміністративні заходи контролю (наряди, інструкції, інструктажі). Логіка ризикоорієнтованого підходу диктує інші – більш ефективні заходи. Наприклад, можливість змінити метод виконання робіт, замінити лампу розжарювання на світлодіодну, і в такий спосіб уникнути небезпек гарячої поверхні та розбитого скла. До того ж можна використати систему LOTO (попереджувальне блокування й маркування), щоб заблокувати випадкове увімкнення електроенергії на електрощитку на час виконання робіт. Для підйому на висоту можна використати замість розкладної драбини автопідйомник, мобільну платформу, що є безпечнішими засобами. Ці заходи в ієрархії заходів контролю розташовано вгорі, як ефективніші. Тобто завдяки ризикоорієнтованому підходу керування ризиком здійснюється на найвищому рівні.

Арифметичні вправи з оцінювання

Оцінювання ризиків в Абінбев виконується, як розповів Олексій Желдак, на трьох рівнях. Перший рівень оцінювання – ризики від небезпек, притаманні усьому регіону: сейсмічні, кліматичні, військові тощо. Другий – загальнооб’єктові, тобто наявні на підприємстві: пересування територією, надзвичайна ситуація на об’єкті, місця укриття під час ворожих обстрілів. Третій рівень найбільш деталізований, коли оцінювання проводиться на робочому місці: оцінювання ризиків обладнання, частини виробничої лінії, зони, конкретної технологічної операції. Залежно від рівня підприємство підбирає команду спеціалістів з оцінювання. І проводить його, послуговуючись кількісним методом, що передбачає три компоненти оцінювання ризиків:

  • тяжкість наслідків;
  • імовірність їх настання;
  • частота повторення операції.

Оцінюючи тяжкість наслідків, ми маємо змоделювати, що може статися, якщо людина чи група людей зіткнеться з небезпекою, ризик від якої ми оцінюємо. Якщо це незначні наслідки (мікротравми, травма без втрати працездатності), ставимо 1 бал. Значні наслідки (травма з втратою працездатності, що підпадає під визначення нещасного випадку) – 3 бали. Тяжкі наслідки (травма з тривалим відновленням) – 7 балів. Дуже тяжкі (смертельний наслідок) – 15 балів. Катастрофічні (груповий смертельний випадок) – 40 балів.

Далі оцінюємо частоту повторення операцій. Наприклад, проходить працівник через склад, у якому рухаються автонавантажувачі, а отже, є небезпека їх зіткнення з пішоходами. Якщо таке стається дуже рідко, рідше ніж один раз на рік – ставимо 0,5 бала. Рідко, приблизно один раз на рік – 1 бал. Іноді, кілька разів на рік – 2 бали. Час від часу, щотижня – 3 бали. Часто, щодня – 6 балів. Постійно, кілька разів на день – 10 балів.

А також оцінюємо ймовірність зіткнення людини з небезпекою. Якщо зіткнення неможливе/немислиме – оцінка 0,1 бала. Майже неможливо – 0,2. Дуже малоймовірно, але припустимо – 0,5. Малоймовірно, але можливо – 1. Незвично, але ймовірно – 3. Можливо – 6. Очікувано – 10.

Формулювання здаються дещо відносними, проте така система балів є досить ефективною, оскільки розроблена на основі емпіричного досвіду багатьох підприємств. Тож за її допомогою можна провести досить точне оцінювання ризиків за формулою, у якій Р = Т × Ч × І. Виконавши нескладні арифметичні вправи, ми можемо дійти висновку, що якщо в нас добуток становить 21 бал і менше (Р < 21), цей ризик ми визначаємо як мінімальний та прийнятний. Якщо Р = 21–71 – ризик незначний, вимагає уваги та спостереження. Р = 71–201 – ризик помірний, слід застосувати прості заходи контролю. Р = 201–401 – високий, слід ужити заходів негайно. Р > 401 – ризик надзвичайно високий, слід зупинити роботу і вжити заходів контролю для зниження ризику.

Oleksandr Fandeyev

Better beer with a risk-oriented approach

Risk assessment and control on the examples of Abinbev Ephesus Ukraine. How to screw in a light bulb in accordance with the current legislation and guided by a risk-based approach? The example of this relatively simple task clearly shows the differences between the two security philosophies. It also helps to understand how to combine them effectively.

Статтю повністю читайте в Кабінеті охорони праці та в журналі № 8/2023.

Журналіст Фандєєв Олександр