Редакція журналу «Охорона праці»

Про конкурс дитячого малюнка (About Children's Drawing Competition)

20.10.2022

Про ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА «ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ»
About All-Ukrainian Children's Drawing Competition "Occupational safety through the eyes of children" 

The All-Ukrainian Children's Drawing Competition "Occupational safety through the eyes of children" (the Competition) is held annually before the World Day for Safety and Health at Work - April 28. The Competition organized for the first time in 2012 and became extremely popular among schoolchildren and their parents and teachers. Every year, up to 10,000-12,000 drawings are submitted to the Competition. Winners in three age groups are determined by a special jury and awarded with medals, diplomas and valuable gifts.

The purpose and objectives of the Competition:

 • attracting the attention of society, in particular children and young people, to the occupational safety and vocational guidance of schoolchildren;
 • shaping a conscious and responsible attitude to healthy and safe working conditions and compliance with safety rules;
 • focusing the attention of children and young people, as future workers and employers, on workplace hazards and risks as well as on safe performance of work;
 • preventing occupational and domestic injuries, shaping a high culture of occupational and life safety;
 • activating the creative potential of children and youth, promoting the development of children's creativity;
 • identifying, selecting and supporting talented youth.

The competition is organized by the Journal "Occupational Safety and Health" in cooperation with the Federation of Trade Unions of Ukraine. The competition is supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine, local governments, enterprises, institutions and organizations.

You may support the Competition with charitable contributions.

Funds can be transferred to:

LLC «TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU
«REDAKCIYA ZHURNALU «OKHORONA PRACI»
Currency - EUR
USREOU code 21601181
IBAN UA663052990000026006026222762
Purpose of payment: provision of charitable donation for the «Occupational safety through the eyes of children» competition


Переможці Всеукраїнського  конкурсу дитячого малюнка "Охорона праці очима дітей — 2023"


Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (далі – Конкурс) проводиться щорічно до Всесвітнього дня охорони праці – 28 квітня. Вперше Конкурс був організований у 2012 році та набув надзвичайної популярності серед школярів та їх батьків і вчителів. Щорічно на Конкурс подається до 10-12 тис. малюнків. Переможців у трьох вікових групах визначає спеціальне журі та нагороджує медалями, дипломами та цінними подарунками.

Мета та завдання Конкурсу:

 • привернення уваги суспільства, зокрема дітей і молоді, до питань охорони праці.
 • формування свідомої позиції молоді щодо значення та місця здорових і безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя;
 • акцентування уваги дітей та молоді як майбутніх працівників на виробничих небезпеках і ризиках;
 • профілактика виробничого травматизму за допомогою наголошення на важливості формування високої культури безпеки праці та оцінки ризиків, що супроводжують трудову діяльність дорослих;
 • активізація творчого потенціалу дітей і молоді, сприяння розвитку дитячої творчості;
 • виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді.

Конкурс проводить журнал «Охорона праці» спільно з Федерацією профспілок України. За інформаційної підтримки Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Ви можете підтримати Конкурс благодійними внесками.

Кошти можна переказати в ЄВРО на:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Грошова одиниця - євро
Код ЄДРПОУ 21601181
IBAN UA663052990000026006026222762
Призначення платежу: надання благодійної допомоги на Конкурс «Охорона праці очима дітей».

Кошти можна переказати в ГРИВНІ на:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Грошова одиниця - гривня
Код ЄДРПОУ 21601181
Рахунок отримувача:
UA913052990000026008016224648
Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу: надання благодійної допомоги на Конкурс «Охорона праці очима дітей».

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»