Якименко (Купира) Зінаїда

Дбаємо про психічне здоров’я

21.08.2023

Відновлення психічного здоров’я населення України – важливе завдання для держави та суспільства у воєнний і післявоєнний час. Працювати з такими наслідками війни, як проблеми із психічним здоров’ям, потрібно вже сьогодні на кожному робочому місці.

Про дорожню карту впровадження на підприємствах політики та програми психосоціальної підтримки. Алгоритм дій, джерела інформації та методичні матеріали. Рекомендації МОП і ВООЗ.

Із січня 2020 року по квітень 2023 року в Україні діяв Проєкт Міжнародної організації праці (далі – МОП) за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» (далі – Проєкт МОП). Його очікуваним результатом у близькій перспективі має стати поліпшення дотримання Україною основних міжнародних і європейських норм з безпеки та здоров’я на роботі (далі – БЗР) і трудових відносин.

У листопаді 2022 року Проєкт МОП ініціював в Україні розроблення та впровадження пілотних програм психосоціальної підтримки (далі – ПСП) на робочому місці у воєнний і післявоєнний час.

Кінцева мета нового проєкту – створення власної української моделі системи психосоціальної підтримки працівників на робочому місці у воєнний і післявоєнний час. А саме – політики та програми психосоціальної підтримки на робочому місці, які декларує та впроваджує роботодавець на підприємстві, мають зберегти психічне здоров’я працівників і сталість бізнесу у воєнний і післявоєнний час.

ЯК УПРОВАДЖУВАЛИ ПРОЄКТ

Для адвокації цієї ініціативи Проєктом МОП було здійснено низку заходів. Зокрема:

  • Проведено навчання для 200 інспекторів праці, 70 представників профспілок, роботодавців, секретаріату Національної тристоронньої соціально-­економічної ради.
  • У консультаціях із національними партнерами ­розроблено серію інформаційних матеріалів для працівників, роботодавців, профспілок, інспекторів праці з питань психосоціальної підтримки на робочому місці в умовах воєнного та післявоєнного часу. Ці матеріали нині доступні на порталі Держпраці.
  • Проведено пілотування програм психосоціальної підтримки на рівні підприємств.

Учасниками проєкту пілотування стали 12 підприємств із державного сектору, галузей охорони здоров’я, освіти та інформаційних технологій, де працюють 9654 працівники. Державний сектор представили апарат Держпраці та її 8 міжрегіональних управлінь; сектор інформаційних технологій представлено ІТ-компанією ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології»; сектор освіти – Регіональний центр професійно-­технічної освіти № 1 м. Кременчука; сектор охорони здоров’я – 9 установ. Кожна з цих організацій має свою специфіку, усі вони різні за розміром та можливостями щодо запровадження програми психосоціальної підтримки.

У пілотній ініціативі взяли участь 14 експертів­-спостерігачів.

До квітня 2023 року ці підприємства пройшли всі етапи розроблення та реалізації програм ПСП: від аналізування ситуації, розроблення письмової політики та плану програмних заходів до моніторингу й оцінювання результатів.

Наприклад, про досвід упровадження ПСП на підприємстві розповідає начальник служби охорони праці ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології» Світлана ­Сокуренко у статті «Подбати про себе та про кожного».

За ініціативи Проєкту МОП 7 квітня цього року в онлайн-форматі було проведено вебінар «З турботою про себе і кожного», під час якого учасники пілотної ініціативи розповіли про результати розроблення і впровадження ПСП на робочих місцях.

Забігаючи наперед, хочу сказати, що всі учасники заходу наголосили: для них проєкт тільки розпочався. І вони й далі будуть упроваджувати та вдосконалювати систему ПСП на своїх підприємствах.

СТРАТЕГІЇ ПСП

Підбиваючи підсумки проведеної роботи в межах Проєкту МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», менеджер Проєкту Жолт Дудаш зазначив, що потреби населення в психосоціальній підтримці величезні. ПСП на різних рівнях у різних формах є вкрай важливим елементом можливості рухатися вперед і розв’язувати проблеми громад на національному, регіональному, обласному рівнях.

Але нині на часі говорити про потреби працівників на робочому місці. Доцільно працювати на низовому рівні й намагатися будувати систему знизу вгору, а не спускати щось ізгори донизу. Очільник Проєкту назвав унікальною цю спільну ініціативу, коли всі разом ­роблять і всі разом навчаються.

Стосовно психічного здоров’я на робочому місці в Аналітичній записці МОП і ВООЗ зазначають, що для всіх людей, незалежно від того, чи є в них психічні розлади, робочі місця можуть бути місцями, які поліпшують психічне здоров’я або виснажують його.

У цьому документі визначено три стратегії розв'язання питань психічного здоров’я на роботі.

  1. ЗАПОБІГАТИ. Реформувати робочі середовища для мінімізації психосоціальних ризиків та запобігання виникненню у працівників проблем із психічним здоров’ям. Головним заходом втручання є керування психосоціальними ризиками (організаційні заходи).
  2. ЗАХИЩАТИ ТА ЗМІЦНЮВАТИ. Підвищувати рівень обізнаності, навичок та можливостей для розпізнавання проблем із психічним здоров’ям. Завчасно ­вживати відповідних заходів для захисту та зміцнення психічного здоров’я для всіх працівників. Головними заходами втручання є підготовка з питань психічного здоров’я керівників, працівників та індивідуальні заходи.
  3. ДОПОМАГАТИ. Допомагати працівникам, які мають проблеми із психічним здоров’ям, отримувати роботу, продовжувати працювати й досягати успіхів у роботі. Головними заходами втручання є розумні пристосування, програми повернення на роботу, ініціативи з надання підтримки в працевлаштуванні.

Зазначається, що лідерство, інвестування, дотримання прав, інтеграція, участь, зміцнення доказової бази й дотримання норм є тими комплексними заходами, що забезпечують реалізацію вищезазначених стратегій і слугують для створення сприятливого середовища.

У документі наведено приклади психосоціальних ризиків на роботі та організаційних заходів, за ­допомогою яких роботодавці можуть протидіяти цим ризикам. А також конкретні поради, як допомогти людям із психічними розладами на робочому місці та створити сприятливе середовище для змін.

На фото Психологиня Ксенія Лепеха під час тренінгу з упровадження ПСП

Zinaida Yakymenko

Taking care of mental health

Restoring the mental health of the Ukrainian population is an important task for the state and society in wartime and post-war. It is necessary to work with such consequences of the war as mental health problems, is necessary today in every workplace.

About the roadmap for implementing psychosocial support policies and programs at enterprises. Algorithm of actions, sources of information and methodological materials. ILO and WHO recommendations.

Статтю повністю читайте в журналі № 8/2023

Кореспондент Якименко (Купира) Зінаїда