Федоренко Микола

Профілактичні медогляди по-новому

31.10.2023

Хто фінансує проходження попереднього медичного огляду

З набранням з 1 жовтня чинності Законом України «Про систему громадського здоров’я» відбулись зміни в організації проведення профілактичного медичного огляду працівників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з обслуговуванням громадян. Докладніше про нововведення – у статті.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Із 01.10.2023 набрав чинності Закон України «Про систему громадського здоров’я» від 06.09.2022 № 2573-IX (далі – Закон № 2573), дія якого поширюється на сфери господарської діяльності, що можуть становити ризик для санітарно-епідеміч ного благополуччя населення. Водночас утратив чинність Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII. Розглянемо зміни, що у зв’язку з нововведеннями торкаються функціонування системи управління охороною праці на підприємствах.

1. Відтепер замість терміна «санітарне та епідемічне благополуччя населення» використовується термін «громадське здоров’я» – сфера знань та організована діяльність суб’єктів системи громадського здоров’я щодо зміцнення здоров’я, запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя.

2. Інформаційний фонд громадського здоров’я – державний інформаційний ресурс, що містить дані про стан здоров’я, санітарне та епідемічне благополуччя населення і показники середовища життєдіяльності та наповнюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з інформаційних систем та баз даних, що перебувають у власності чи розпорядженні центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, інших державних органів, або з інших визначених джерел (частини 2, 13 п. 1 ст. 1 Закону № 2573).

3. Передбачено єдину електронну систему охорони здоров’я, зокрема єдину електронну систему обліку результатів обов’язкових медоглядів працівників певних категорій з електронною медичною книжкою. Не вживається термін «державна санітарно-епідеміологічна експертиза». Зазначено тільки про експертизу реєстраційних матеріалів на дезінфекційний засіб.

! Уведено термін «детермінанти здоров’я» (частина 6 п. 1 ст. 1 Закону № 2573) – комплекс індивідуальних, соціальних, економічних та екологічних факторів, що визначають стан здоров’я окремих людей, контингентів або груп населення, зокрема:

 • індивідуальні детермінанти здоров’я – генетичні (спадкові) та поведінкові особливості конкретної людини;
 • соціальні детермінанти здоров’я – рівень доступності харчових продуктів, житла, роботи, освіти, медичної допомоги;
 • економічні детермінанти здоров’я – стан та рівень економічних відносин, що безпосередньо впливають на середовище життєдіяльності людини.

4. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, залишається Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ), яке функціонує на підставі Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2015 № 267 (у редакції постанови КМУ від 24.01.2020 № 90). У галузі охорони здоров’я діють головна експертна установа у сфері громадського здоров’я та органи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у сферах господарської діяльності, які можуть становити ризик для здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення. Головною експертною установою на підставі наказу МОЗ України від 10.08.2023 № 1438 визнано державну установу «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України» (код ЄДРПОУ 40524109).​

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою КМУ від 02.09.2015 № 667, Держпродспоживслужба реалізує державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та гігієни праці.

Відповідно до ст. 49 Закону № 2573 лабораторні та інструментальні дослідження і випробування для потреб державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства проводять акредитовані лабораторії коштом державного бюджету.

5. Головна експертна установа у сфері громадського здоров’я здійснює епідеміологічний нагляд на загальнодержавному рівні; забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів у сфері громадського здоров’я, бере участь у роботі комісій з розслідування гострих професійних захворювань, а також є держателем та адміністратором державного інформаційного фонду громадського здоров’я (ст. 10 Закону № 2573). Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері громадського здоров’я визначає ст. 11 Закону № 2573.

6. Діють регіональні центри контролю та профілактики хвороб у межах області, які здійснюють, зокрема (ст. 9 Закону № 2573):

 • участь у роботі комісій з розслідування гострих професійних захворювань у регіоні;
 • епідеміологічні розслідування надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я;
 • комплексний аналіз інформації щодо випадків травматизму і насильства у регіоні;
 • періодичний аналіз детермінант здоров’я.

7. Захист здоров’я в системі громадського здоров’я забезпечується за допомогою ліцензування видів діяльності, зокрема ліцензією на право провадження господарської діяльності з медичної практики (частина 7 п. 1 ст. 5; ст.18 Закону № 2573). Тобто змін у порядку ліцензування немає.

8. До повноважень МОЗ належать затвердження, зокрема (пп. 20 п. 1 статті 8 Закону № 2573):

 • Державних медико-санітарних нормативів та державних медико-санітарних правил (регламентів);
 • Переліку критеріїв оцінки безпечності для здоров’я умов праці (санітарно-гігієнічних умов) жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю (з урахуванням психофізіологічних, вікових та інших особливостей);
 • Порядку організації, проведення та ведення єдиної електронної системи обліку результатів обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій;
 • Переліку необхідних обстежень лікарями-спеціалістами, переліку видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, необхідних для проведення обов’язкового медичного огляду, періодичність проведення обов’язкового медичного огляду.

Малюнок Ю. Судака

​Mykola Fedorenko

Preventive medical examinations in a new way

With the entry into force of the Law of Ukraine "On the Public Health System" on October 1, changes have been made in the organization of preventive medical examinations of employees of business entities engaged in activities related to the provision of public services. Changes affecting the functioning of the Occupational Health and Safety Management System at enterprises and the financing of preliminary medical examinations.

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 10/2023 та КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автор Федоренко Микола