Фандєєв Олександр

Здоровий працівник – успішний бізнес

02.02.2024

Через війну в Україні виникла величезна потреба у психосоціальній підтримці населення. Зокрема на роботі, де психологічний стан працівників безпосередньо впливає на їхні безпеку, здоров’я й життя. Нині на вітчизняних підприємствах дуже потрібна системна робота щодо підтримання психосоціального здоров’я працівників. Але для цього важливі участь держави, міжнародних донорів та залучення широкого кола стейкхолдерів.

Журнал «Охорона праці» писав* про реалізацію в Україні Проєкту Міжнародної організації праці (МОП) за підтримки Європейського Союзу «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», один із напрямів якого був присвячений питанням психосоціальної підтримки (ПСП) на роботі у воєнний та повоєнний час. До роботи в межах цього підпроєкту МОП (2022–2023 роки) було залучено Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охорони здоров’я (ВООРОЗ), а також 9 лікувальних закладів із 8 областей України.

Який досвід було отримано в межах згаданого проєкту? До участі в пілотуванні програми ПСП на робочому місці в закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) «З турботою про себе й кожного» було залучено 7435 працівників закладів охорони здоров’я з м. Києва, Київської, Рівненської, Львівської, Чернігівської, Тернопільської, Дніпропетровської та Житомирської областей.

Зокрема, проведено заходи з підготовки, розроблення, ознайомлення, узгодження та прийняття письмової Політики ПСП на роботі в трудових колективах ЗОЗ. А також організовано та впроваджено заходи з оцінювання рівнів стресу у працівників, з моніторингу та оцінки ефективності реалізації програм ПСП, які було впроваджено в трудових колективах пілотних підприємств. За результатами пілотування зроблено висновки, а на їх підставі розроблено рекомендації щодо масштабування програм ПСП на роботі.

Отже, коротке резюме проєкту з пілотування програм ПСП на робочому місці:

 • соціальний діалог на всіх його ­рівнях є ефективним інструментом для масштабного впровадження програми ПСП на роботі;
 • економічна ефективність є важливим мотиваційним складником для капіталізації інвестицій під час упровадження ПСП на роботі;
 • регіональний моніторинговий і навчально-тренінговий центр є важливою інституцією для масштабування програми ПСП на роботі.

Святослав Ханенко, голова ради об’єднання ВООРОЗ, коротко резюмував результати цієї роботи: «Ми зрозуміли суть та опанували запропоновану технологію. Це саме те, чого так гостро потребують медики, фахівці з безпеки і здоров’я на роботі, рядові працівники та все суспільство».

За словами С. Ханенка, партнерами в цьому проєкті виступили представники держави, роботодавці, трудові колективи, профспілки. І це партнерство поставило на розгляд питання про потребу організації всеукраїнського соціального діалогу для розроблення ефективних та системних заходів для підвищення продуктивності праці та поліпшення добробуту працівників.

Ще на етапі втілення згаданого проєкту МОП у ВООРОЗ уже були твердо переконані, що роботу ­щодо ПСП працівників потрібно продовжувати. Це має бути частинкою комплексного підходу підприємств до створення безпечних та здорових умов праці. Тому в червні 2023 року за ініціативи ВООРОЗ та за підтримки голови Об’єднання організацій роботодавців України Анатолія Кінаха було ініційовано новий проєкт, метою якого є збереження та розвиток трудового потенціалу у воєнний і повоєнний час.

Індустрія здоров’я

Робоча назва Проєкту «Пілотування розроблення та запровадження програм з безпеки, здоров’я та ПСП на роботі для збереження та розвитку трудового потенціалу – «ІНДУСТРІЯ ЗДОРОВ’Я» (далі – Проєкт).

Ідеться про запровадження на підприємствах та в організаціях України системи управління ментальним здоров’ям як складової частини системи управління охороною праці. Тож очевидно, що перший і центральний напрям роботи Проєкту – це підготовка та навчання роботодавців, керівників, лідерів організацій, фахівців, як реалізувати цей задум. Адже для упровадження програм ПСП потрібні мотивація, ґрунтовні знання, навички, володіння певними методиками та практиками. Невід’ємною частиною цієї підготовки є широке інформування через ЗМІ та інші канали інформації про досвід упровадження на підприємствах системи управління ПСП, про заходи, які реалізують у межах системи, та про особливості власне надання ПСП працівникам тощо. Тут також важлива ініціатива з боку трудових колективів, які можуть ухвалювати рішення про втілення програм ПСП на робочих місцях, формалізувати і конкретизувати заходи програм у колективних договорах, моніторити їх ефективність тощо.

Для здійснення Проєкту буде застосовано, як зазначив Святослав Ханенко, вітчизняний і зарубіжний досвід, зокрема й попередні напрацювання проєкту МОП. Також ініціатори Проєкту поділяться інформацією про найкращі світові практики в галузі медичного страхування й охорони здоров’я населення. Наприклад, досвідом Сінгапуру. Завдяки реалізації цього Проєкту на обраних підприємствах та його подальшого масштабування в Україні роботодавці, промисловці й підприємці, працівники та все суспільство мають усвідомити, що лише здоровий працівник може бути ефективним, а передумовою продуктивності та успішності бізнесу є легальна, безпечна і здорова праця.

Головна мета Проєкту «ІНДУСТРІЯ ЗДОРОВ’Я» – підтримка, об’єднання представників усіх зацікавлених сторін та здійснення ними комплексних заходів щодо ПСП на роботі, розроб­лених відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), конвенцій і рекомендацій МОП зі збереження психічного здоров’я, ключових європейських і міжнародних стандартів з безпеки та здоров’я на роботі  щодо керування психосоціальними ризиками.

Психосоціальна підтримка на підприємствах України спрямо­вана на те, щоб:

 • запобігти психічним розладам працівників під час воєнних дій та повоєнний період;
 • захистити та зміцнити психічне здоров’я людей за допомогою підвищення їхнього рівня обізнаності в галузі психічного здоров’я, набуття навичок з розпізнавання психічних розладів, звернення до фахівців;
 • надати допомогу працівникам, які мають психічні розлади, за допомогою реалізації програм повернення на роботу та підтримки з працевлаштування;
 • створити сприятливе середовище для поліпшення психічного здоров’я на роботі.

Головний виконавець Проєкту – Об’єднання організацій роботодавців України (ООРУ). Проєктна команда: Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охорони здоров’я (ВООРОЗ), представники центральних органів виконавчої влади, об’єднань організацій роботодавців і професійних спілок в Україні на всіх рівнях соціального діалогу, науковці, керівники навчальних моніторингових тренінгових центрів у визначених пілотних областях тощо. Важливо також залучити до Проєкту фонди та громадські організації соціального захисту осіб з інвалідністю, освітні заклади України.

Етапи реалізації та завдання Проєкту:

 1. Визначити пілотні області та пілотні підприємства.
 2. Провести ситуативний аналіз та надати висновки щодо оцінки потреб і ресурсного забезпечення реалізації програм ПСП на роботі в пілотних областях.
 3. Провести інформаційну кампанію (розробити та поширювати інформаційні матеріали про Проєкт.
 4. Розробити програми навчання для лідерів підприємств, представників організації роботодавців і профспілок, державних інституцій, асоціацій міст і територіальних громад, громадських організацій людей з інвалідністю та ін., а також для тренерів з-поміж психологів, реабілітологів, фахівців із БЗР та ін., які братимуть участь у реалізації Проєкту.
 5. Розробити інформаційні, навчальні й методичні матеріали щодо заходів ПСП на роботі для навчання та поширення серед роботодавців та усіх заінтересованих сторін.
 6. Провести навчальні семінари, тренінги, конференції та інші заходи з питань розроблення та прийняття політики ПСП на роботі, реалізації заходів з ПСП на пілотних та інших заінтересованих підприємствах.
 7. Проводити постійні консультації з питань ПСП на роботі.
 8. Забезпечити моніторинг та оцінку результатів упровадження й результативності виконання програм ПСП.
 9. Підсумувати результати Проєкту та надати рекомендації щодо поширення програм ПСП на роботі.

Oleksandr Fandeyev

A healthy worker is a successful business

Ukrainian companies need systematic work to support the psychosocial health of their workeres. But this requires the participation of the state, international donors, and a wide range of stakeholders. It is necessary to introduce a mental health management system at Ukrainian enterprises and organizations as an integral part of the occupational health and safety management system.

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 1/2024 та КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ.

Журналіст Фандєєв Олександр