Федоренко Микола

Чи можна використовувати вантажопідіймальний засіб для переміщення працівників?

30.01.2024

На підприємстві постійно виникає спокуса використати для проведення робіт з підвищеною небезпекою підручні засоби виробництва. Щоб уникнути витрат на придбання засобів, передбачених для такого виду робіт. Наприклад, для робіт на висоті.

Обслуговування або заміна розташованих на висоті ламп освітлювальних пристроїв, очищення або дрібний ремонт внутрішньої поверхні стелі та інші одноразові (термінові) роботи передбачають перебування працівника на висоті. Не кожне підприємство може придбати для проведення одноразових робіт на висоті належні засоби підмощування. Тому, на жаль, особи, уповноважені вирішувати подібні питання, розглядають альтернативні способи, зокрема використання вантажопідіймальних засобів для проведення робіт на висоті.

Які ж вимоги до використання вантажопідіймальних засобів для підіймання працівників на висоту?

Виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства (п. 1.15, п. 6.1.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.15-07). Для індивідуального виконання робіт у безопорному просторі використовується верхолазне спорядження (зокрема, робоче сидіння) (глава 4.7.7 НПАОП 0.00-1.15-07).

Вантажопідіймальна машина (ВПМ) – підіймальний механізм (пристрій) циклічної дії, призначений для переміщення в просторі вантажу та (або) працівників (однорейкові візки, талі, лебідки, кранові підйомники, приводні колиски для підіймання працівників); вантажопідіймальний кран (ВПК) – машина циклічної дії, призначена для підіймання та переміщення в просторі вантажу, підвішеного за допомогою гака чи утримуваного іншим вантажозахоплювальним органом (п. 1 розділу І Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-1.81-18).

  • З одного боку, враховуючи те, що ВПК призначений для підіймання та переміщення тільки вантажів, а ВПМ призначений для переміщення вантажів та працівників, використання ВПК для підіймання та переміщення працівників не допускається згідно з визначенням. Це підтверджують вимоги п. 10 розділу ІV Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (НПАОП 0.00-7.14-17): «підіймання працівників може здійснюватися тільки за допомогою виробничого обладнання та пристроїв, передбачених для цієї мети».
  • З іншого боку, відповідно до п. 2 розділу VІІ НПАОП 0.00-1.81-18 «підіймання працівників може здійснюватися тільки за допомогою обладнання та пристроїв, передбачених для цієї мети (мобільних, щог­лових підйомників, вантажопасажирських будівельних підйомників, приводних колисок, колисок для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами)». Тобто підіймання працівників ВПК можливо тільки в разі використання спеціальної колиски.

Підіймання працівників виробничим обладнанням, не призначеним спеціально для їх підіймання, може здійснюватися лише за умови вжиття належних заходів безпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та забезпечення належного нагляду за виконанням робіт. Під час перебування працівників на виробничому обладнанні, призначеному для підіймання вантажів, на посту керування увесь час повинен перебувати оператор (машиніст). Працівники, яких підіймають, мають бути забезпечені надійними засобами зв’язку. На випадок небезпеки слід передбачити належні заходи евакуації працівників (п. 10 розділу IV НПАОП 0.00-7.14-17).

Mykola Fedorenko

Whether a lifting device can be used to lift workers?

A company is constantly tempted to use improvised means of production to carry out work with increased danger. This is to avoid the cost of purchasing the means intended for this type of work. For example, for work at height. What are the requirements for using lifting equipment to lift employees to heights?

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 1/2024.

Автор Федоренко Микола