Федоренко Микола

Державна та громадська система соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні

16.01.2024

Автор проаналізував вимоги чинного законодавства щодо організації надання допомоги особам з інвалідністю державними та громадськими організаціями, а також з’ясував, який державний орган є головним у сфері соціального захисту цієї категорії осіб.

У статті 1 ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» визначено, що інвалідність – це міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Зауважимо, що з 1 січня 2025 року термін «особа з інвалідністю» має бути замінений на «особа з втратою функціональності».

У чинному законодавстві можемо виділити такі три категорії осіб з інвалідністю:

Органи державної влади

Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики, https://www.msp.gov.ua/). Діє на підставі Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ від 17.06.2015 № 423; формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення (зокрема, осіб з інвалідністю), а саме:

 • розробляє та вносить пропозиції щодо надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та особам з інвалідністю;
 • визначає потребу в утворенні державних установ соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації осіб з інвалідністю;
 • сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій осіб з інвалідністю;
 • бере участь разом з іншими центральними органами виконавчої влади у формуванні державної політики щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю;
 • визначає правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність закладів соціального обслуговування, реабілітаційних установ, санаторіїв для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю;
 • організовує та координує роботу із забезпечення житлом осіб з інвалідністю по зору та слуху;
 • здійснює розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті, для підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю, що мають статус всеукраїнських;
 • спрямовує, координує та контролює діяльність Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (https://www.ispf.gov.ua/). Діє на підставі Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 14.04.2011 № 129. Завданням Фонду є безпосередня реалізація заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема сприяння створенню робочих місць та фінансового забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю (є підконтрольним Мінсоцполітики).

Згідно зі ст.  19  ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» підприємства та фізичні особи-підприємці, у яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, повинні реєструватись у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за своїм місцезнаходженням і щороку звітувати за формою № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» (у 2023 році роботодавців було звільнено від подання до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю звіту за формою № 10-ПОІ).

Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба, https://nssu.gov.ua/). Діє на підставі Положення про Національну соціальну сервісну службу України, затвердженого постановою КМУ від 26.08.2020 № 783; реалізує державну політику у  сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, зокрема:

 • з питань їх забезпечення санаторно-курортним лікуванням, засобами реабілітації, надання реабілітаційних послуг, виплати допомоги (компенсацій);
 • сприяє працевлаштуванню осіб з інвалідністю;
 • аналізує рівень доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення об’єктів соціальної інфраструктури;
 • формує звітність щодо соціального захисту осіб з інвалідністю;
 • приймає (скасовує) рішення про надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю;
 • координує діяльність місцевих органів влади з цих питань.

Mykola Fedorenko

The State and Public System of Social Protection of Persons with Disabilities in Ukraine

The author analyzed the requirements of the current legislation on the organization of assistance to persons with disabilities by state and non-governmental organizations, and also found out which state body is the main one in the field of social protection of this category of persons.

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 12/2023.

Автор Федоренко Микола