Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

18.09.2023

ВЕРХОВНА РАДА

Закон України від 10.08.2023 № 3321-IX «Про цифровий контент та цифрові послуги»

Закон регулює відносини між виконавцем та споживачем щодо надання цифрового контенту та/або цифрової послуги.

Дія Закону поширюється також на:

1) відносини, в яких виконавець на підставі договору надає або зобов’язується надати цифровий контент та/або цифрову послугу споживачу, а споживач надає або зобов’язується надати свої персональні дані, крім випадків, якщо їх надання необхідне виключно для одержання цифрового контенту та/або цифрової послуги, без наміру подальшого використання персональних даних для досягнення будь-яких інших цілей;

2) відносини, в яких цифровий контент та/або цифрові послуги розробляються відповідно до специфікації споживача;

3) відносини, в яких виконавець на підставі договору надає або зобов’язується надати цифровий контент на матеріальному носії, що використовується виключно для зберігання такого цифрового контенту.

У Законі визначено терміни: виконавець, довговічний носій, інтеграція, інтероперабельність, модифікація, сумісність, товар з цифровими елементами, функціональність, цифрова послуга, цифрове середовище, цифровий контент.

Визначено сутність надання цифрового контенту та/або цифрової послуги, правові наслідки порушення договору про надання цифрового контенту та/або цифрових послуг.

►Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 розділу ІV, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

Закон України від 10.08.2023 № 3320-IX «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо розширення кола об’єктів цивільних прав»

Внесено зміни до статей 177 та 178 Цивільного кодекс України, а також Кодекс доповнено статтею 179-1.

До об’єктів цивільних прав віднесено цифрові речі та констатовано, що об’єкти цивільних прав можуть існувати в матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об’єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов’язків щодо них. У статті 179-1 конкретизовано поняття цифрової речі, а саме зазначено:

 • цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність;
 • цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини цієї статті;
 • до цифрових речей застосовуються положення цього Кодексу про речі, якщо інше не встановлено цим Кодексом, законом або не випливає із сутності цифрової речі.

Закон України від 14.07.2023 № 3256-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про колективні угоди та договори»

Законом підвищено розмір штрафу за окремі види правопорушень:

 • ухилення від участі в колективних переговорах – від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170–850 грн) (чинна норма – від 3 до 10);
 • ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних угод, договорів – від 5 до 10 нмгд (85–170 грн) (чинна норма – від 1 до 5).

Водночас не накладається штраф на осіб, які представляють роботодавців, у яких кількість працівників не перевищує 25 осіб, та профспілки, коли вони представляють інтереси працівників таких роботодавців.

►Закон набирає чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше набрання чинності Законом України «Про колективні угоди та договори» від 23.02.2023 № 2937-IX.

Закон України № 3302-ІХ від 09.08.2023 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з відміною карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Визнано такими, що втратили чинність:

 • Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
 • Закон України «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
 • постанову ВРУ від 20.10.2020 № 937-IX «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз»;
 • постанову ВРУ від 17.11.2020 № 1004-IX «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення».

►Закон набрав чинності 07.09.2023, крім пунктів 14 і 15 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня введення в дію Закону «Про систему громадського здоров’я» (01.10.2023).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 05.09.2023 № 941 «Про затвердження Порядку визначення суб’єктів господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів»

Затверджений Порядок встановлює процедуру та механізм визначення суб’єктів господарювання, які здійснюють відновлення та/або видалення побутових відходів з урахуванням правил благоустрою населеного пункту.

Визначення суб’єктів господарювання за видами побутових відходів здійснюється у разі:

 • прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів оброблення побутових відходів в установленому законодавством порядку;
 • зупинення експлуатації об’єкта оброблення побутових відходів у цілому або його частин (за умови їх автономності) на час виконання будівельних робіт, модернізації, технічного переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів;
 • припинення експлуатації об’єкта оброблення побутових відходів;
 • зміни річного обсягу зібраних побутових відходів на відповідній території територіальної громади;
 • ліквідації суб’єкта господарювання або застосування щодо суб’єкта господарювання судової процедури ліквідації банкрута.

Для визначення суб’єкта господарювання суб’єктом, який здійснює відновлення та видалення побутових відходів, зазначений суб’єкт подає уповноваженому органу в паперовій або електронній формі заяву, до якої додаються відповідні документи. У разі позитивного рішення суб’єкти господарювання, стосовно яких прийнято рішення, укладають договори з виконавцем послуги з управління побутовими відходами. Відновлення побутових відходів здійснюється пропорційно виробничим потужностям об’єктів оброблення побутових відходів у порядку пріоритетності.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 22.08.2023  № 692 «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України»

Порядок доповнено положенням про те, що у разі, якщо травма (поранення, контузія, каліцтво) військовослужбовця Національної гвардії України спричинена діями противника, розслідування нещасного випадку відповідно до цього Порядку не проводиться. У такому разі протягом п’яти днів начальником медичної служби військової частини складається довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) та у такий самий строк направляється до закладу охорони здоров’я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У разі якщо місце проживання (перебування) членів сім’ї загиблого не встановлено або зустріч з ними неможлива, у главі 6 акта форми Н-5* комісією із спеціального розслідування робиться відповідний запис про це та оформлені за результатами розслідування акти зберігаються в підрозділі разом з матеріалами розслідування до моменту їх витребування членом сім’ї загиблого.

Станом на 14 серпня 2023 року Держпраці затвердила оновлену версію Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці

До Покажчика додано:

Вилучено з Покажчика:

 • НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України»;
 • НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах».

За інф. Державної служби з питань праці

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»