Федоренко Микола

Про експлуатацію генераторів у пунктах незламності

12.12.2023

Оскільки мобільний малопотужний генератор загального призначення не є електроустановкою (є електромашиною), то вимога наявності кваліфікаційної групи з електробезпеки для осіб, які залучаються тільки до використання генератора за призначенням, не є правомірною.

Автор узагальнив вимоги щодо організації безпечної експлуатації засобів автономної генерації електроенергії (далі – генератор) та твердопаливних котлів для пічного опалення, що використовуються в пунктах незламності, функціонування яких передбачено в разі порушення роботи систем життєзабезпечення в осінньо-зимовий період.

На сьогодні одним з важливих питань є підготовка та забезпечення функціонування житлово-комунального господарства населених пунктів в осінньо-зимовий період 2023–2024 років. Умови роботи комунальних господарств ускладнюються через дію воєнного стану, нестачу кваліфікованих працівників, перебої в енергопостачанні, ризик обстрілів. Не слід забувати, що в осінньо-зимовий період необхідно забезпечити стабільну та безпечну роботу на підконтрольному господарстві, особливо в разі використання засобів виробництва підвищеної небезпеки.

Відповідно до чинного законодавства підготовку функціонування житлово-комунального господарства населених пунктів в осінньо-зимовий період повинні здійснювати міністерства, центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, обласні, Київська міська держадміністрація (військова адміністрація) та органи місцевого самоврядування (далі – місцеві ­органи влади).

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ

Одним з напрямів діяльності місцевих органів влади є забезпечення функціонування пунктів незламності, вимоги до організації функціонування яких визначає Порядок організації та функціонування пунктів незламності, затверджений постановою КМУ від 17.12.2022 № 1401 (далі – ­Порядок № 1401).

Використання пунктів не­зламності передбачене в разі порушення сталої роботи систем життєзабезпечення (зокрема, роботи систем цен­тра­лізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання, усіх видів електронних комунікаційних послуг) саме в осінньо-зимовий період для ­тимчасового перебування людей в умовах, що мінімально необхідні для збереження життя і здоров’я.

Пункти незламності можуть бути стаціонарними та мобільними. Стаціонарні пункти незламності розташовують у приміщенні об’єктів будівництва державної та комунальної власності, а також приватної власності – за ініціативою власника або орендаря такого приміщення. Мобільні пункти незламності розгортають на базі намету або транспортного засобу у визначених місцевими органами влади місцях. Робота пунктів ­незламності відокремлюється від роботи пунктів з допомоги безпритульним.

Вимоги до улаштування та порядку функціонування пунктів незламності визначає додаток 1 «Примірна інструкція щодо діяльності пунктів незламності» та додаток 2 «Примірний перелік комплектації пунктів незламності» до Порядку № 1401. Зокрема, п. 4 додатка 1 визначено, що функціонування пунктів незламності здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних норм та вимог безпечного користування енергогенеруючими приладами. Для безперервної цілодобової роботи пунктів незламності та їх функціонування передбачено підключення та обслуговування засобів автономної генерації електроенергії (генераторів) та опалення (твердопаливні котли), технічних засобів доступу до інтернету, засобів освітлення, а також наявність засобів пожежогасіння, засобів для санітарної обробки приміщень та медичної аптечки.

Крім того, пункт незламності забезпечується паспортом за формою додатка 3 «Примірний паспорт пункту незламності», вивіскою за формою додатка 5 «Примірна форма вивіски пункту незламності» та інформацією за формою додатка 4 «Примірна форма інформації про розташування найближчого пункту ­незламності».

На жаль, Порядок № 1401 не визначає порядку залучення осіб для обслуговування обладнання підвищеної небезпеки, передбаченого Примірним переліком комплектації пунктів незламності (зокрема, засобів автономної генерації електроенергії та опалення (котлів)).

Загальні вимоги щодо допуску працівників до експлуатації обладнання підвищеної небезпеки визначають пп. 7, 21 розділу ІІ Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (НПАОП 0.00-7.14-17).

  • Керівник підприємства повинен вжити заходів для забезпечення належної професійної підготовки працівників, які застосовують виробниче обладнання, а також для ознайомлення таких працівників із ризиками, що можуть виникнути внаслідок використання такого виробничого обладнання.
  • Працівники, які здійснюють ремонт, реконструкцію, модер­нізацію та технічне обслуговування виробничого обладнання, повинні мати спеціальну підготовку.
  • Працівникам необхідно надати разом із виробничим обладнанням технічні документи щодо його експлуатації.

Чинне законодавство не містить однозначних вимог щодо допуску обслуговуючого персоналу до роботи з малопотужними генераторами (зокрема, вимоги щодо спеціального навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки, наявності кваліфікаційної групи з електробезпеки).

На думку автора, оскільки мобільний малопотужний генератор загального призначення не є електроустановкою (є електромашиною), то вимога наявності кваліфікаційної групи з електробезпеки для осіб, які залучаються тільки до використання генератора за призначенням, не є правомірною. Організація експлуатації такого генератора нічим не відрізняється від експлуатації бензинової газонокосарки або бензопили. Достатньо проведення інструктажу за інструкцією з питань охорони праці під час використання мобільного електрогенератора та інструкцією з електробезпеки.

Можна констатувати, що однозначного нормативного регулювання умов безпечної експлуатації ­мобільних генераторів (окрім як рекомендацій) на сьогодні немає.

Mykola Fedorenko

On the operation of generators at points of indestructibility

The author summarizes the requirements for the organization of safe operation of autonomous power generation facilities and solid fuel boilers for stove heating used in the indestructibility points, the functioning of which is provided in case of disruption of life support systems in the autumn-winter period.

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 11/2023  та КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автор Федоренко Микола