Єрмолова Юлія

Психічне здоров'я працездатного населення

07.07.2023

В Україні в умовах воєнного та післявоєнного часу охороною психічного здоров’я різних верств населення опікуються відповідно призначені державні органи та служби. Тож кому і куди звертатися по допомогу.

На стан психічного здоров’я впливає багато чинників, серед яких найбільш вагомими є макросоціальні та макроекономічні: безробіття, бідність, низький рівень освіти, урбанізація тощо.

Психічне здоров’я – це стан благополуччя, за якого кожна людина може реалізувати свій потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти (визначення ВООЗ).

Нині найвагомішим чинником, який погіршує життя українців, їх здоров’я, зокрема психічне, є війна!

За даними ВООЗ 2000 року, кожна третя людина протягом життя потребувала психіатричної допомоги. На сьогодні в Україні, напевно, кожен громадянин потребує щонайменше консультації психолога.

Ще до війни було розроблено проєкт Закону України «Про психічне здоров’я», затвердити його заплановано не раніше від 2024 року.

Та за останнє десятиріччя у країні прийнято багато нормативно-правових актів щодо охорони психічного здоров’я різних верств населення, що набувають особливої актуальності в умовах воєнного та післявоєнного часу.

Так, Концепцією розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, затвердженою Розпорядженням КМУ від 27.12.2017 № 1018-р, передбачено та вже впроваджуються програми з основ психічного здоров’я та заходи щодо розвитку стресостійкості цивільного населення (див. гарячі лінії психологічної допомоги).

Для диференційованості надання допомоги у сфері охорони психічного здоров’я та підвищення чутливості до потреб специфічних суспільних груп Концепцією визначено окремі напрями заходів, зокрема щодо:

 • охорони психічного здоров’я військовослужбовців;
 • охорони психічного здоров’я внутрішньо переміщених та інших осіб, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України, зокрема громадян України, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади російської федерації, та членів їх сімей;
 • запобігання самогубствам;
 • охорони психічного здоров’я осіб з інвалідністю;
 • надання допомоги особам з розладами, пов’язаними із вживанням психоактивних речовин;
 • охорони психічного здоров’я осіб, що перебувають у конфлікті із законом,
 • охорони психічного здоров’я осіб похилого віку;
 • підтримки осіб, які проживають з людьми з проблемами психічного здоров’я, опікунів тощо.

Військовослужбовці

У зв’язку з воєнною агресією рф проти України нагальним питанням державного рівня є психологічна допомога військовослужбовцям. 29.11.2022 було затверджено Постанову КМУ № 1338 «Деякі питання надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”» (далі – Постанова).

Постановою визначено, що психологічна допо­мога – діяльність, спрямована на професійну допомогу особі, яка має ризик розвитку розладів психіки та поведінки, сприяння особі у психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмисленні її досвіду, розширенні самоусвідомлення та можливостей самореалізації, а також допомога з метою розв’язання психологічних проблем, зумовлених складними життєвими обставинами, кризовим станом, надзвичайною ситуацією та/або катастрофою, воєнними діями.

Надавачами психологічної допомоги є фахівці, а також суб’єкти надання послуг, які мають право надавати психологічні послуги і зареєстровані в Реєстрі постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей.

На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення до отримувачів послуг належать військовослужбовці (резервісти, військово­зобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони), які брали безпосередню участь у заходах, потрібниих для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з воєнною агресією рф проти України, та члени їх сімей.

Психологічна допомога надається з бюджетних коштів.

Особи з інвалідністю

Потреба поліпшення фізичного, психічного та соціального благополуччя осіб з інвалідністю визначена Законами України:

Відповідно до Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 21.09.2016 № 1044 (далі – Стандарт), допомогти адаптації особи з інвалідністю до виконання запропонованої роботи, пристосуванню робочого місця до її особливих потреб можуть суб’єкти, що надають соціальну послугу.

У стандарті регламентовано, що підставою для отримання соціальної послуги є письмове звернення (заява) особи з інвалідністю до органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, яке надсилають протягом трьох робочих днів суб’єкту, що надає соціальну послугу.

Заходи, що становлять зміст соцпослуги соціального супроводу під час працевлаштування особи з інвалідністю та на робочому місці, перед­бачають:

 • відвідування на робочому місці;
 • сприяння в адаптації до виконання запропонованої роботи, пристосування робочого місця до особливих потреб;
 • навчання та розвиток трудових і соціальних навичок;
 • психологічне консультування та підтримку.

Щодо працівника з інвалідністю роботодавець має запобігати проявам дискримінації у вигляді обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами такої особи. Для цього слід застосовувати принцип «розумного пристосування». Наприклад:

 • встановлення пандусів, достатня відстань між меблями, аби працівник, який користується візком, міг вільно пересуватися;
 • розміщення написів шрифтом Брайля для працівників, що погано бачать;
 • встановлення підсилювачів звуку для людей, що погано чують.

Згідно із законодавством під час працевлаштування осіб з інвалідністю обов’язковими для роботодавців також є рекомендації їхніх індивідуальних програм реабілітації.

Малозахищені верстви населення

Потрібно враховувати, що нині більшість українців у складних життєвих обставинах – обставинах, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.

Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини:

 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • психічні та поведінкові розлади, зокрема внаслідок вживання психоактивних речовин;
 • інвалідність;
 • малозабезпеченість особи;
 • насильство за ознакою статі;
 • домашнє насильство;
 • шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

Згідно із Законом України «Про соціальні послуги» таким особам/сім’ям держава надає соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають.

Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах здійснюють фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний менеджер. За потреби до оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах залучаються медичні, педагогічні працівники, психологи, реабілітологи, ерготерапевти та інші фахівці.

Базові соціальні послуги забезпечують міські, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, центри соціально-психологічної допомоги, територіальні центри соціального обслуговування.

Постраждалі від надзвичайної ситуації або небезпечної події

Для зменшення та нейтра­лізації негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій Кодексом цивільного захисту України встановлено проведення за­ходів психологічного захисту, зо­крема:

 1. своєчасне застосування ліцензованих інформа­ційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистість;
 2. виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють виникненню соціально-психологічної напруженості;
 3. використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення тощо.

У разі настання надзвичайної ситуації або небезпечної події постраждалі, а також особи, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, мають право на отримання безоплатної психологічної допомоги.

Організація та здійснення заходів психологічного захисту населення покладаються на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Висновки

В Україні в умовах воєнного та післявоєнного стану охороною психічного здоров’я різних верств населення опікуються такі державні органи та служби:

 • військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, та членами їх сімей – фахівці, а також суб’єкти надання послуг, які мають право надавати психологічні послуги, і зареєстровані у Реєстрі постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей;
 • особами з інвалідністю, малозахищеними верствами населення – органи виконавчої влади з питань соціального захисту населення;
 • постраждалими від надзвичайної ситуації або небезпечної події – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Yuliia Yermolova

Mental health of the working population

In Ukraine, during times of war and post-war periods, the state authorities and services responsible for mental health care for various segments of the population have been actively involved. Find out who to turn to for assistance.

Експерт Єрмолова Юлія