Редакція журналу «Охорона праці»

Добре роби – добре й буде!

09.05.2023

Мої враження від знайомства з оприлюдненим проєктом нормативного акта. Сумно. І соромно…

На сайті Держпраці 24 лютого 2023 р. опубліковано Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Мінекономіки України «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час виконання газонебезпечних робіт» (далі – Мінімальні вимоги).

У пояснювальній записці до проєкту, зокрема, сказано: «Вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі під час виконання газонебезпечних робіт визначає Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), затверджена Держ­гіртехнаглядом СРСР 20.02.1985 (далі – Інструкція), узгоджена з ВЦРПС 20.12.1984, яка створює надмірне навантаження на суб’єктів господарювання необґрунтованим регулюванням, не забезпечує належного рівня безпеки, гігієни праці та виробничого середовища».

Водночас в аналізі регуляторного впливу стверджується, що «Інструкція, зокрема:

  • містить чисельні посилання на норми ДНАОП, НАОП, ДСТУ, СНіП і ГОСТ, які є скасованими та/або не належать до нормативно-правових актів з охорони праці;
  • містить вимоги щодо проектування, виготовлення та будови обладнання, які не відносяться до сфери охорони праці та вже врегульовані державними будівельними нормами тощо.

З урахуванням зазначеного, виникла потреба в прийнятті актуалізованих вимог щодо безпеки та здоров’я під час виконання газонебезпечних робіт».

Працюючи майже двадцять років у службі охорони праці підприємства, я постійно застосовував Інструкцію в роботі і, прочитавши таку характеристику цього НПАОП, був дуже здивований.

По-перше, НПАОП 0.00-5.11-85 не містить жодної «...вимоги щодо проектування, виготовлення та будови обладнання, які не відносяться до сфери охорони праці та вже врегульовані державними будівельними нормами».

По-друге, у НПАОП 0.00-5.11-85 є всього два посилання на вимоги інших норм:

  • посилання на ГОСТ 12.1.005-76 у п. 1.5, в якому зазначено, що «робоча зона» визначається від­повідно до ГОСТ 12.1.005-76 (втратив чинність з 01.01.2022 згідно з наказом від 10.07.2017 № 169);
  • посилання у п. 6.16. на «Типовую инструкцию по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» (1974 р.), яка регламентувала порядок оформлення дозволу на проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежовибухонебезпечних об’єктах.

І по-третє, не зрозуміло, як розробники Мінімальних вимог збираються зменшити «надмірне навантаження на суб’єктів господарювання», якщо вони не розробили нічого нового, а лише переклали українською наявний текст НПАОП 0.00-5.11-85 і трохи переставили місцями пункти?

До речі, переклад українською вийшов такий собі, на слабеньку «трієчку»

Наприклад, у п. 1 розділу 1 глави ІІ вжито некорект­ний переклад з російської: «…речовин, які можуть викликати вибух, загоряння, зробити шкідливий вплив на організм людини…». Замість «зробити» має бути «здійснити» (рос. – «оказать»).

У тексті багато такого: «роботи в замкнутому простору» (потрібно «замкненому просторі»), «назначається посадова особа», «виявити існуючи небезпеки», «після завершення робіт по підготовці об’єкта», «роботи по встановленню (зняттю) заглушок», «робіт по нанесенню захисного покриття», «основні заходи по підготовці об’єкта до газонебезпечної роботи», «для спуску робо­чого в ємність» тощо. Є проблеми і з розділовими знаками, точніше сказати, з їх відсутністю у потрібних місцях.

Анатолій Севрук, консультант з питань ОП ПрАТ «Київський КПК» 

Статтю повністю читайте в журналі № 5/2023, що незабаром вийде друком та буде опублікований на сайті.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»