Колесник Сергій

Історія цифровізації на Рівненській АЕС

26.07.2023

Підприємства України виявляють дедалі більше зацікавленості в програмах, які дають змогу знайти ефективні цифрові рішення щодо ­автоматизації процесів, скоротити час на проведення аналізу стану охорони праці, оперативно виявити проблемні місця у функціонуванні СУОП, знизити травматизм, підвищити культуру охорони праці. Серед лідерів у цьому прогресивному русі – ВП «Рівненська АЕС».

Розвиток технологій, що допомагають автоматизувати робочі процеси, цифровізація виробництва істотно впливають на реформування й переосмислення питань охорони праці. До 2007 р. у ВП «Рівненська АЕС» (далі – ВП РАЕС) фактично не було автоматизовано процеси із забезпечення охорони праці та промислової безпеки. Для обліку, планування, контролю та формування аналітичної звітності використовували Microsoft Word та Excel. Процес створення регламентованої звітності та іншої документації забирав багато часу у фахівців з ОП.

Як розповів начальник служби охорони праці ВП РАЕС Сергій Майданюк, робота з паперовими документами займала значну частину робочого часу. Тому така ситуація потребувала кардинальних змін.

На підприємстві намагалися оптимізувати роботу складанням таблиць, графіків тощо. Але, зважаючи на значну кількість персоналу (близько 7,5 тис. осіб) та більше ніж 50 видів робіт підвищеної небезпеки, які виконують працівники станції, це не давало помітного ефекту. Тож почали замислюватися над тим, як оптимізувати процес роботи служби охорони праці (далі – СОП) із використанням цифрових технологій, щоб уніфікувати документи, знизити трудомісткість, підвищити якість і оперативність процесів планування, обліку та обміну інформацією.

Як усе починалося

Звісно, упровадження нових процесів легкою ­справою не назвеш. Ідеї, що виникають, насамперед підлягають розгляду, опрацюванню, «мозковому ­штурму» та оцінюванню з погляду всіх можливих ризиків на етапах реалізації з урахуванням вимог нормативних і законодавчих актів безпосередньо в СОП. Далі опрацьовані робочі ідеї надають на розгляд керівників вищої ланки станції. У разі позитивної оцінки призначають коло відповідальних працівників, ставлять відповідні завдання та визначають терміни їх виконання.

Після розробки продукту встановлюють період дослідної експлуатації, запускають його в тестовому режимі, відбувається адаптація, перевірка ефективності тощо. І тільки після погодження робочою групою та внесення в разі потреби корективів електронний продукт затверджують в установленому порядку і вводять у промислову експлуатацію. Залежно від складності продукту навчання осіб, які будуть залучені до використання того чи іншого програмного забезпечення, проводять або в онлайн-режимі, або в навчально-­тренувальному центрі станції.

Оскільки охорона праці є обов’язковим складником абсолютно всіх процесів, то вдосконалення будь-якого процесу, впровадження поліпшень, оптимізації, цифрових технологій, які підвищують ефективність його функціонування, своєю чергою, призводить і до ефективнішого функціонування СУОП.

З огляду на це СОП у своїй роботі використовує не тільки власні напрацювання щодо цифровізації процесів у СУОП, але й позитивні напрацювання підрозділів підприємства. А результатом є залучення працівників у процес покращення системи і стану охорони праці загалом.

АСКНП сприяє навчанню

Отже, на підприємстві почали з навчального процесу, який зазвичай супроводжувався наявністю великої кількості роздрукованих матеріалів, нормативно-правових актів, інструкцій тощо. Були складнощі в питаннях обліку, контролю дотримання термінів проведення навчання та ін. Після обговорення та визначення завдань навчально-­тренувальний центр як власник процесу підготовки та підтримання кваліфікації персоналу розробив та 2007 р. упровадив інформаційний модуль «Автоматизована система контролю навчального процесу» (АСКНП).

Цей програмний комплекс призначений для збирання, оброблення та аналізування даних про навчальний процес. Завдяки автоматизованій системі контролю можна в режимі реального часу відстежувати рівень знань працівників та їх успішність у навчанні. Це допомагає вчасно виявляти проблемні моменти та реагувати на них, збирати та обробляти велику кількість даних у стислі строки, що дає змогу скоротити час, потрібний для контролю навчального процесу.

Завдяки АСКНП викладачі можуть зосередитися на найпроблемніших місцях у навчальному процесі й вибрати оптимальні методи та прийоми навчання, що сприяє поліпшенню його якості та підвищенню ефективності. Доступ до роботи в окремих модулях системи мають усі підрозділи, зокрема, СОП також ­використовує необхідну інформацію.

Serhii Kolesnyk

The history of digitalization at Rivne NPP

Ukrainian enterprises are increasingly interested in programs that allow them to find effective digital solutions for process automation, reduce the time for analyzing the state of occupational safety, quickly identify problem areas in the functioning of the OHSMS, reduce injuries, and improve the culture of occupational safety. Rivne NPP is among the leaders in this progressive movement.

Статтю повністю читайте в журналі № 7/2023

Кореспондент Колесник Сергій