Редакція журналу «Охорона праці»

Керування ризиками у ПрАТ «ККПК»

18.01.2021

Дуже важливо, щоб керівники усіх рівнів були прикладом у впровадженні системи управління безпекою та здоров’ям на роботі на основі керування ризиками. І що вище ранг керівника, то менше в нього права на недотримання вимог системи.

ПрАТ «Київський картонно-паперовий ­комбінат» – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції, є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding. У загальному випуску целюлозно-паперової продукції в Україні частка комбінату становить близько 30%. Основною сировиною для виробництва є макулатура. Потужність із переробки вторинної сировини – понад 1500 т на добу. На комбінаті приблизно 2000 штатних працівників і майже 1000 працівників підрядних організацій.

Комбінат складається з трьох основних виробництв (картонне, паперове та завод гофротари) і низки допоміжних цехів і служб. Целюлозно-паперове виробництво досить складне та енерговитратне.

На більшості робочих місць наявні по три-чотири шкідливих і небезпечних виробничих фактори. Зокрема, підвищена температура повітря, підвищений рівень шуму, дія різних хімічних речовин, безліч механізмів, що рухаються, обертаються, тощо.

Звісно, у нас, як і на всіх підприємствах, що працюють у межах ­чинного законодавства, була створена і функціонувала стандартна ­система управління охороною праці. Власне, вона функціонує й зараз.

У 2017 році підприємство звернулося до Європейського банку реконструкції та розвитку для отримання кредиту на проведення технічного переоснащення частини виробництва.

Вивчивши стан справ на комбінаті, ЄБРР погодився надати ­кредит, проте висунув низку умов. Серед інших було впровадження системи управління безпекою праці та здоров’я працівників на основі оцінки та керування професійними ризиками. Керівники підприємства погодилися на такі умови, і ми розпочали свій шлях у цьому напрямі.

ЯК МИ ПОЧИНАЛИ

Спочатку працівники служби ОП взяли участь у декількох навчальних семінарах з упровадження ISO 45001. Потім пройшли навчання на базі Академії управління ризиками в системах мене­джменту при журналі «Охорона праці» (далі – Академія) і на базі ГНМЦ Держпраці.

Розуміючи, що без зовнішньої професійної підтримки не обійтись, ми обрали консультанта Академії з питань упровадження міжнародних стандартів ISO. І тепер разом з ним розробляємо та впроваджуємо ­систему управління безпекою та здоров’ям на роботі (далі – СУБЗР) на основі ISO 45001.

Діяли ми стандартно, відповідно до загальної схеми процесу керування ризиками. Для стабільної та довгострокової співпраці зі споживачами, підвищення іміджу, збереження провідних позицій серед найбільших підприємств у Європі з випуску продукції із вторинної сировини на комбінаті впроваджена і вдосконалюється інтегрована система управління якістю, довкіллям та безпекою продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000. Тому ми не стали винаходити велосипед, а взяли за основу напрацьовані методики, процедури та визначили, як краще їх застосувати для впровадження СУБЗР на основі оцінки та керування ­професійними ризиками.

На підприємстві створили відповідні групи, провели навчання, визначили мету. Зокрема, встановили, що одна з головних наших стратегічних цілей – це ­зниження виробничого травматизму та професійної захворюваності через безпосереднє досягнення мінімально допустимого обґрунтованого рівня ризику.

Визначились і з критеріями оцінки рівнів ризиків. Ми ґрунтувалися на тому, що настання одиничної травми зі смертельними наслідками та інвалідністю і/або групові травми тяжкого ступеня тяжкості й зі смертельними наслідками, імовірність ­настання яких – більше ніж 1 раз на 20 років, для нас ­є категорично неприйнятними. Також одиничну травму без тимчасової втрати працездатності ­(інцидент), яка може настати більше ніж 1 раз упродовж 1 місяця, ми визначили як ­неприйнятну.

Анатолій Севрук, головний інженер з охорони праці та навколишнього ­середовища ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

Повний текст статті читайте у журналі №1/2021, зразки внутрішніх документів –  у додатку до журналу, с 47, 60.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»