У програмі


Практичні питання впровадження системи управління охороною здоров’я та безпеки праці (відповідно до вимог ISO 45001:2018)

БІЗНЕС-КЕЙСИ.

Досвід підприємств України з питань СУОЗіБП в умовах війни (як система 45001 спрацювала в умовах війни)

Сертифікація та аудит третьої сторони з ISO 45001:2018 у світі та Україні

Всі модулі

ЩО ОТРИМАЄТЕ


Розуміння організації та її робочого середовища

Визначення сфери застосування системи управління ОЗІБП

Розуміння потреб, очікувань працівників та інших зацікавлених сторін

Основні елементи системи управління ОЗІБП та їх взаємозв’язок

Процес керування ризиками

Процес аутсорсингу

Основні етапи, їх зміст та терміни впровадження вимог ISO 45001:2018

Процес управління невідповідністю та корегувальними діями

Процес управління внутрішніми аудитами

Процес нагляду за роботою підрядників

Комунікація. Визначення ресурсу. Створення команд

Залученість і створення активного середовища

БІЗНЕС-КЕЙСИ. Досвід підприємств України з питань СУ ОЗіБП в умовах війни

Сертифікація та аудит третьої сторони з ISO 45001:2018 в світі та Україні

Графік Модуля

10.11.2022

2.1.а. Лекція. Контекст та лідерство в системі управління охороною здоров’я та безпеки праці (відповідно до вимог ISO 45001:2018)

2 години

2.1. Лекція. Контекст та лідерство в системі управління охороною здоров’я та безпеки праці (відповідно до вимог ISO 45001:2018)

Розуміння організації та її робочого середовища.
Розуміння потреб, очікувань працівників та інших зацікавлених сторін.
Визначення сфери застосування системи управління ОЗІБП.
Основні елементи системи управління ОЗІБП та їх взаємозв’язок.

Спікери: Віталій Цопа, Джаннет Аршимова

15.11.2022

2.1.б. Консультація. Розгляд домашнього завдання з контексту організації в системі управління охороною здоров’я та безпеки праці (відповідно до вимог ISO 45001:2018)

1 година

Запитання-відповіді щодо виконання домашнього завдання

Спікери: Віталій Цопа

17.11.2022

2.2.а. Лекція. Алгоритми процесів ідентифікації та аналізу небезпечних чинників, ризиків небезпек та можливостей, коригувальних та запобіжних дій, аудитів першої, другої та третьої сторін

2 години

2.2.а. Лекція. Алгоритми процесів ідентифікації та аналізу небезпечних чинників, ризиків небезпек та можливостей, коригувальних та запобіжних дій, аудитів першої (внутрішній аудит), другої (аудит підрядників) та третьої (сертифікаційний та наглядовий аудит) сторін

Процес керування ризиками.
Процес управління невідповідністю та корегувальними діями.
Процес управління внутрішніми аудитами.
Процес аутсорсингу.
Процес нагляду за роботою підрядників.
Основні етапи, їх зміст та терміни впровадження вимог ISO 45001:2018.

Домашнє завдання

Спікери: Віталій Цопа

22.11.2022

2.2.б. Консультація. Розгляд домашнього завдання з алгоритмів процесів ідентифікації та аналізу небезпечних чинників, ризиків небезпек та можливостей, коригувальних та запобіжних дій, аудитів першої, другої та третьої сторін (відповідно до вимог ISO 45001:2018)

1 година

Запитання-відповіді щодо виконання домашнього завдання

Спікери: Віталій Цопа

24.11.2022

2.3. Лекція-практикум. Практичні питання впровадження системи управління охороною здоров’я та безпеки праці (відповідно до вимог ISO 45001:2018)

2 години

2.3. Лекція-практикум. Практичні питання впровадження системи управління охороною здоров’я та безпеки праці (відповідно до вимог ISO 45001:2018)

Комунікація. Визначення ресурсу. Створення команд
Залученість і створення активного середовища

Спікери: Сергій Росс

01.12.2022

2.4. БІЗНЕС-КЕЙСИ. Досвід підприємств України з питань СУОЗіБП в умовах війни

2 години

БІЗНЕС-КЕЙСИ.

Досвід підприємств України з питань СУОЗІБП в умовах війни

(як система 45001 спрацювала в умовах війни)

Спікери: Сергій Росс

06.12.2022

2.5. Лекція. Сертифікація та аудит третьої сторони з ISO 45001:2018 у світі та Україні

1  година

2.5. Лекція. Сертифікація та аудит третьої сторони з ISO 45001:2018 у світі та Україні

Спікери: Іван Соколов, Віталій Цопа

08.12.2022

КОНСУЛЬТАЦІЯ ПЕРЕД ЕКЗАМЕНОМ

1 година

Консультація  перед екзаменом за МОДУЛЕМ 2. СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ОЗІБП

Спікери: Віталій Цопа, Сергій Росс

13.12.2022

Екзамен за МОДУЛЕМ 2

2 години

Екзамен за МОДУЛЕМ 2. СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ОЗІБП

Спікери: Віталій Цопа, Сергій Росс

Спікери

Віталій Цопа

Сергій Росс

Віталій Цопа

Доктор технічних наук, професор МІМ-Київ, міжнародний аудитор, консультант, і викладач по ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001

Знання, досвід і компетенції

 • З розробки, обліку і вдосконалення систем менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26001, ISO 500001, ризик-менеджменту ISO 31000 та ін.
 • Участь у понад 200 проектах на підприємствах України, Білорусі, Грузії, Молдови, Казахстану, наприклад, Інгулецький ГЗК, Запоріжсталь, УкрТрансГаз, Батумський нафтовий термінал та інші.
 • З упровадження на підприємствах концепцій безперервного вдосконалення систем менеджменту на базі управління: процесами, проектами, ресурсами, знаннями та змінами.
 • З розробки, упровадження та навчання систем менеджменту ощадливого виробництва; шести сигм і основних інструментів якості; статистичних методів управління виробничими процесами; теорії обмежень.

Сергій Росс

Керівник відділу охорони праці в Дивізіоні виробничих активів – олійноекстракційні заводи, елеватори, портові термінали компанії «Кернел». Випускник та тренер «Школи керування ризиками Джаннет Аршимової»

експерт-практик з упровадження керування ризиками небезпек у системах управління охороною здоров’я та безпекою праці 

Знання, досвід, компетенції:

 • Початок трудової діяльності в охороні праці – з 2007 року на ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»: від інженера з охорони праці до керівника бюро граничного виробництва.
 • Із 2014 року працює в компанії «Кернел», яка є лідером агропромислового комплексу. Керівник відділу охорони праці в Дивізіоні виробничих активів – олійноекстракційні заводи, елеватори, портові термінали.
 • Розслідування нещасних випадків та інцидентів.
 • Робота з підрядними організаціями на інвестпроєктах з будівництва промислових потужностей.
 • Упровадження стандарту ISO 45001, організація робіт з визначення небезпек, оцінки та управління ризиками.
 • Розробка внутрішніх стандартів безпеки, стандартів щодо ЗІЗ, зокрема щодо спецодягу та спецвзуття.
 • Упровадження проєктів розвитку системи безпеки праці та здоров’я працівників.
 • Розробка та впровадження пілотних проєктів з мотивації та підвищення залученості персоналу.
 • Внутрішній тренер. Навчання персоналу за НПАОП.
 • Участь у внутрішніх та галузевих науково-технічних конференціях.

ПАКЕТИ УЧАСТІ

2023

Модуль 2

Акція до 30 вересня

Знижка 12 %

3750 грн

3300 грн

Модуль 2

Вартість після 30 вересня

Знижка 12 %

грн

3750 грн

Уся Школа

4 Модулі. Акція до 30 вересня

Знижка 12 %

грн

14100 грн

Відео про подію

Якою повинна бути процедура керування ризиками в системі ОЗіБП Хто повинен розробляти процедуру оцінки ризиків в системі ОЗіБП Говоримо про рівні процесу керування ризиками та матрицю прийняття рішення Практичні приклади в системі ОЗіБП. Системне управління і керування ризиками