Цопа Віталій

Новий стандарт ISO 45003:2021: керування психосоціальними ризиками на роботі

13.07.2021

Новий стандарт з керування психосоціальними ризиками – це не лише набір заходів для збереження психічного здоров’я працівників. Це соціальний захист людини в межах локального виробництва, який робить повноцінним її життєдіяльність як на роботі, так і поза її межами. Упровадивши цей стандарт, компанії продемонструють суспільству високий рівень своєї соціальної відповідальності.

Стандарт ISO 45003:2021 «Управління охороною здоров’я та безпекою праці. Психо­логічне здоров’я та безпека на виробництві. Настанови з керування психосо­ціальними ризиками» («Occupational health and safety management – Psychological health and safety at work – Guidelines for managing psychosocial risks») було опубліковано ISO 20 червня цього року. Це перший у світі міжнародний стандарт, який врегульовує питання керування психологічним здоров’ям на робочому місці. До цього часу широко використовувався британський стандарт PAS 1010:2011 «Настанова з керування психосоціальними ризиками на робочому місці» («Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace»), текст якого був опублікований у додатку до журналу «Охорона праці» № 5 у 2016 році.

Стандарт ISO 45003:2021 містить вказівки та рекомендації щодо керування психосоціальними ризиками, яке є частиною системи управління охороною здоров’я і безпекою праці (ОЗіБП) згідно зі стандартом ISO 45001:2018. Підтримка психічного здоров’я працівників в організаціях є надзвичайно важливою. Адже система управління психологічним здоров’ям та безпекою може не тільки допомогти створити позитивне виробниче середовище, а й поліпшити організаційну стійкість організації, підвищити її результативність, ефективність та продуктивність праці.

Новий стандарт ISO 45003:2021 дає роботодавцям практичні настанови та рекомендації щодо керування психосоціальними ризиками для працівників на робочих місцях. Психосоціальний ризик визначається як будь-який ризик, пов’язаний з небезпеками, які виникають у процесі організації робіт, внаслідок соціальних факторів та аспектів виробничого середовища. Припущення полягає в тому, що психосоціальна небезпека є в усіх організаціях і секторах економіки, у всіх видах зайнятості працівників та ­діяльності підприємств.

Дехто вважає, що означення «психосоціальна» ближче до медичної термінології, але його вживання в сис­темі управління ОЗіБП широко підтримують експерти й фахівці з ОЗіБП, і особливо розробники стандарту.

Стандарт ISO 45003:2021 – це настанови, тобто він містить вказівки й рекомендації, а не вимоги, і тому не передбачає сертифікації. У стандарті деталізовано інформацію про те, що є психосоціальними ­ризиками, про їхній вплив на людину й організацію та те, як можна оцінити їх і керувати ними. Розробники стандарту наголошують на тому, що документ:

  • не намагається перетворити керівників організацій на психологів;
  • не стосується керування проблемами клінічної ­психології;
  • інформує більше про те, як організації можуть створити позитивне психосоціальне середовище;
  • призначений для розробки та проведення роботи щодо запобігання психосоціальним небезпекам або зниження їх ризиків;
  • має за головну мету зробити психологічний добробут та психічне здоров’я працівників невід’ємною частиною культури організації.

Один з розробників стандарту ISO 45003:2021 зазначає, що британська організація HSE під час дослідження виявила: найбільше втрат робочого часу відбувається через психічне нездоров’я, а саме внаслідок збільшення навантаження та відсутності управлінської підтримки – це два аспекти, які стосуються підприємств будь-якого розміру.

У стандарті ISO 45003:2021 зазначено, що психосоціальне здоров’я та благополуччя працівників є новою сферою діяльності для менеджерів та фахівців з ОЗіБП, і вони потребуватимуть спеціального або додаткового професійного навчання та допомоги щодо управлінням психічним здоров’ям працівників.

Цей стандарт призначений для використання разом із ISO 45001, який містить вимоги та вказівки ­щодо планування, впровадження, перегляду, оцінки
та вдосконалення системи управління ОЗіБП. Для ­організації та підприємств є критично важливим усунути небезпеки та мінімізувати ризики щодо ОЗіБП, вживаючи результативних та ефективних профілактичних і захисних заходів з керування психосоціальними ризиками. Останнім часом усе частіше визнають, що психосоціальні небезпеки є головними викликами для здоров’я, безпеки та добробуту працівників на виробництві.

Статтю повністю читайте в журналі № 7/2021

Експерт Цопа Віталій