Редакція журналу «Охорона праці»

Від переміни місця страхові виплати не припиняються

16.12.2023

Зміна місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність за місцем реєстрації не може бути умовою чи підставою для обмеження її прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Зокрема, обмеження права на страхові виплати.

Хоч як прикро, але своє право на страхові виплати іноді потрібно відстоювати в суді. Адже органи, уповноважені здійснювати ці виплати, по-своєму трактують закони. І Конституція, на жаль, не для всіх уповноважених органів ­є основним законом.

Від початку воєнного стану на території України ­гостро постало питання отримання громадянами пенсій та соціальних допомог у нових місцях проживання. Кабінет Міністрів України поступово адаптував механізм отримання соціальних виплат по всій території нашої держави, зокрема на тимчасово окупованій частині та на територіях ведення активних бойових дій. Але от зі страховими виплатами подекуди було непорозуміння

Якщо внутрішньо переміщеній особі припинили нараховувати страхові виплати, то поновити своє право на них можна лише через суд. Крім стресу внаслідок війни, переїзду в інше місто чи регіон потерпілі отримують ще й стрес від судової тяганини, через яку доводиться проходити.

ПРИПИНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

Страховими виплатами відповідно до Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання») (далі – Закон № 1105) є грошові суми, які уповноважений орган управління Фонду соціального страхування (нині ПФУ) (далі – Фонд) виплачує застрахованій особі чи особа(У редакції від 01.01.2023 – Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»м, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Страхові виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатності у зв’язку із страховим випадком, а фінансування додаткових витрат згідно з цим Законом – протягом строку, на який визначено потребу в них (ч. 5 ст. 47 Закону № 1105).

Частиною 1 ст. 46 Закону № 1105 регламентовано, що страхові виплати й надання соціальних послуг припиняються:

1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана ­Верховною Радою України;

2) на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на державному утриманні, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартість такого утримання, надається особам, які перебувають на утриманні потерпілого;

3) якщо з’ясувалося, що виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві відомості. Сума витрат на страхові виплати, отримані застрахованим, стягується в судовому порядку;

4) якщо страховий випадок настав унаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми;

5) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації або не виконує правил, пов’язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;

6) в інших випадках, передбачених законодавством.

БОРОТИСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА ВАРТО

Громадянину А. вдалося через суд визнати протиправною і скасувати постанову Управління ВД Фонду в Донецькій області та зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) в Донецькій області відновити нарахування страхових виплат і виплатити йому заборгованість за щомісячними страховими виплатами за період, починаючи з 01 жовтня 2022 року.

Справу слухали в Донецькому окружному адміністративному суді (№ 200/2227/20-а) та Першому апеляційному адміністративному суді (№ 200/348/23) у 2022–2023 роках.

Суть справи: А. є інвалідом першої групи із втратою працездатності 100%. Перебував на постійному обліку у відділенні виконавчої дирекції Фонду в Калінінському районі м. Горлівки, узятий на облік як внутрішньо переміщена особа з м. Горлівки в м. Торецьк Донецької області з 18.11.2019 р. (Місто Горлівка розташоване на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

А. як внутрішньо переміщена особа отримував виплати в Торецькому відділенні Фонду соціального страхування України в Донецькій області до 01.10.2022 р.

Однак з 01.10.2022 р. Постановою Управління виконавчої дирекції Фонду в Донецькій області № 14028.35 від 10.10.2022 р. припинено щомісячні страхові виплати громадянину А. в розмірі 7752,74 грн. Підставою вказано п. 6 ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 16 Закону № 1105, – невідоме місце мешкання громадянина А.

У лютому 2023 р. громадянин А. звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до ГУ ПФУ в Донецькій області про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії: відновити нарахування та виплатити страхові виплати за період, починаючи з 01.10.2022 р.

Із 01.01.2023 відбулася реорганізація Фонду соціального страхування України та Управління виконавчої дирекції Фонду через приєднання до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України та його територіальні органи стали правонаступниками Фонду соціального страхування України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень згідно з положеннями пункту 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1105.

ГУ ПФУ в Донецькій області, відповідач по справі, заперечуючи позов, указувало на постанову КМУ № 365 від 08.06.2016 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (із внесеними змінами від 25.04.2018) (далі – Постанова № 365). У ній передбачено, що суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного КМУ України.

Пп. 6 ч. 1 ст. 46 Закону № 1105 регламентовано, що страхові виплати і надання соціальних послуг припиняється в інших випадках, передбачених законодавством. Відсутність відомостей про місце проживання громадянина А., як вважав ПФУ, саме і є «іншим випадком» і дає право припинити соціальні виплати.

А. як внутрішньо переміщена особа не звертався до органів Фонду, а з 01.01.2023 до територіальних органів ПФУ, щодо продовження страхових виплат.

Вікторія Скриннік, адвокат

Victoria Skrynnik

Insurance payments do not stop when you change your place of residence 50

Changing a person's place of residence or place of stay or his/her absence at the place of registration cannot be a condition or ground for restricting his/her rights and freedoms provided for by the Constitution, laws or international treaties of Ukraine. In particular, the restriction of the right to insurance payments.

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 12/2023 та КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»