Експерт

Чеберячко Сергій


Експерт

Біографія

Доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУ «Дніпровська політехніка»

Веде активну наукову діяльність, мета якої – зменшення кількості захворювань, обумовлених шкідливими факторами виробничого середовища, за допомогою використання засобів колективного та індивідуального захисту. Займається вдосконаленням ЗІЗ органів дихання, зокрема розробленням багатошарових фільтрувальних елементів для протипилових півмасок.

Знання, досвід і компетенції

  • Викладає дисципліни «Цивільний захист», «Промислова гігієна та виробнича санітарія», «Ергономічний аналіз умов праці», «Проектування засобів колективного та індивідуального захисту».
  • Є співавтором навчальних посібників «Ергономічний аналіз умов праці» та «Проектування засобів індивідуального захисту».
  • Автор 149 публікацій, зокрема й у закордонних виданнях.
  • Лауреат премії Президента України для молодих вчених за роботу «Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працівників».
  • Пройшов підготовку у Центрі інженерної педагогіки IGIP (Ві-ллач Австрія) та отримав сертифікат міжнародного інженера-педагога.

Публікації автора

Когнітивні упередження та оцінка ризику

Як не потрапити в пастку власних стереотипних суджень. Якими бувають когнітивні упередження (ментальні пастки). Та як неупереджено діяти під час оцінки ризику. Погляньте на рисунок, де зображено відому оптичну ілюзію Еббінгауза, або кола Титченера, і скажіть, чи однакові помаранчеві кола. На вигляд вони різні за розмірами, але насправді однакові. Отже,...
Чеберячко Сергій Докладніше

COVID-19: нові ризики та нові можливості

Майже два роки ми живемо в умовах пандемії COVID-19. Спробуймо проаналізувати вплив коронавірусу на безпеку праці та трудові відносини в усьому світі. Якщо «загуглити» словосполучення safety covid 19 companies, за цим запитом буде надано понад мільйон різноманітних посилань. Тож є значне поле для досліджень. Проаналізувавши різні публікації стосовно роботи компаній...
Чеберячко Сергій Докладніше

Стресостійкий працівник – прибутковий бізнес

Як оцінити рівень стресу, що його переживає працівник, і як запобігти професійному вигоранню. Рекомендації сформовані за результатами вивчення відповідних європейських джерел. Психологи Манчестерського університету (Великобританія) дослідили 150 професій з метою визначення взаємозв’язку між рівнем напруження і появою професійних захворювань. Перше місце за десятибальною «шкалою стресу» посіли шахтарі – 8,3 бала....
Чеберячко Сергій Докладніше

Дослідження Gartner

Цікаве дослідження стосовно взаємин між керівниками компаній і працівниками опублікувала науково-консалтингова компанія Gartner 2021 року. Опитування провели більш як серед 4000 працівників у найбільших транснаціональних компаніях світу у січні 2021 року. Воно дало змогу виявити декілька проблем, які значно погіршують ставлення працівників до вимог керівників. Керівники вважають, що в їхніх...
Чеберячко Сергій Докладніше

Найкращі практики з безпеки: оберіть свою

Що менше виробничий процес залежить від людини, то він ефективніший і безпечніший. Саме тому особливу популярність у світі мають працеохоронні практики, спрямовані на зменшення впливу людського чинника. Зокрема, технічні системи запобігання небезпекам. Нині в Україні «показники» безпеки праці здебільшого є реактивними. Тобто працеохоронні заходи здійснюють тільки після настання серйозних інцидентів,...
Чеберячко Сергій Докладніше