Експерт

Петченко Ірина


Експерт

Біографія

Заступник генерального директора спільного українсько-французького підприємства «ОСНОВА-СОЛСИФ».

Знання, досвід і компетенції

  • Отримала освіту в Київському національному університеті будівництва та архітектури за спеціальністю «Охорона праці та екологія в будівництві».
  • Стаж роботи у сфері охорони праці – 18 років.
  • Спікер міжнародних конференцій та семінарів.
  • Бере активну участь у розробленні нормативно-правових документів у сфері охорони праці.

Публікації автора

Аудит з охорони праці

Це інструмент для профілактики травматизму. Його результат – упевненість працівників, що вони працюють у безпеці. І що їх роботодавець зацікавлений поліпшувати умови праці та загалом поліпшувати стан безпеки виробництва. Аудит з промислової безпеки та охорони праці – це надзвичайно корисний інструмент, призначений для виявлення сильних і слабких сторін системи управління...
Петченко Ірина Докладніше

Ризики будівельного майданчика

Оцінка ризиків під час виконання будівельних робіт та ієрархія заходів контролю. Застосування карт ризиків на будівельному майданчику. На сьогодні в законотворчих колах здійснюється робота з підготовки проєкту нового закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», який передбачає запровадження ризикоорієнтованого підходу в системі управління охороною праці в Україні. В основі...
Петченко Ірина Докладніше